Author Archive: tamanpendidikanalquran

[VIDEO] Menaklukan Setan Melalui Do’a

Film kartun pendidikan anak. Mengajarkan anak anak untuk rajin berdoa di setiap aktifitas sehari hari. part 1   part 2 Iklan

Baca lebih lanjut

Sifat-sifat Wajib dan Mustahil Bagi Rasul

Para nabi dan rasul adalah manusia pilihan Allah. Sebagai manusia, mereka memiliki sifat seperti halnya kita. Nabi dan rasul makan dan minum. Nabi dan rasul juga membutuhkan tidur. Nah, sifat-sifat ini yang dinamakan sifat basyatiah atau sifat jaiz. Selain itu, mereka memiliki sifat-sifat khusus lagi mulia. Sifat-sifat itu dinamakan sifat wajib bagi rasul. Adapun lawan …

Baca lebih lanjut

Rasul Ulul Azmi

Dari sejumlah 25 nabi, terdapat lima orang nabi pilihan yang bergelar Ulul Azmi. Arti Ulul Azmi itu adalahh orang yang memiliki ketabahan luar biasa dan mempunyai ketetapan hati serta kesabaran dalam menegakkan syariat Allah swt. Para rasul yang mendapat julukan Ulul Azmi adalah sebagai berikut: Nabi Nuh as. Nabi Musa as. Nabi Ibrahim as. Nabi …

Baca lebih lanjut

Kisah Nabi Hud

Kaum ‘Ad hidup di suatu daerah bernama Ahqaf. Negeri itu terletak di utara Hadramaut atau dekat Yaman. ‘Ad termasuk suku yang tertua dan terkenal. Mereka sangat maju dalam pertanian. Hasil buminya melimpah-ruah. Wajarlah bila kaum ‘Ad menjadi kaya raya. Tapi kaum ‘Ad melakukan kesesatan. Mereka memahat batu-batu gunung untuk membuat dua berhala raksasa. Nama berhala …

Baca lebih lanjut

Kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq

Setelah Rasulullah saw wafat, Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin umat islam. Sebagai pemimpin umat islam, Abu Bakar disebut khalifah. Abu Bakar menjadi khalifah hanya dua tahun. Masa yang singkat ini dihabiskan untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri. Banyak pihak yang membangkang. Mereka membuat kekacauan dan keributan. Ada yang murtad, kembali menyembah berhala. Sebagia lagi menolak membayar …

Baca lebih lanjut

Kisah Nabi Nuh

Nabi Nuh diyakini sebagai keturunan ke-10 Nabi Adam dan berasal dari wilayah Armenia. Kawasan ini berada di antara Iran, Turki dan Azerbaijan, serta di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, Asia Barat. Nabi Nuh adalah Nabi dan Rasul Allah swt yang diutus untuk menyadarkan umatnya yang durhaka, dan menyekutukan Allah swt. Pada zaman Nabi Nuh, …

Baca lebih lanjut

Mewarnai dan Belajar Gerakan Shalat

Baca lebih lanjut

[VIDEO] Belajar Bersuci dan Sholat

Film kartun pendidikan anak. Membantu anak anak belajar tentang najis, berwudlu dan tayamum.   Film kartun pendidikan anak seri ibadah anak. Membantu anak untuk belajar sholat.

Baca lebih lanjut

Kisah Nabi Idris

Nabi Idris lahir di Babilonia. Ayahnya Yarid bin Mihla’iel bin Qinan bin Anusy bin Syis bin Adam. Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Idris berguru pada Syis. Sejak remaja ia sudah mahir berburu. Kemudian ia dikenal sebagai seorang yang gagah berani. Idris memiliki berbagai keterampilan. Dia orang yang cekatan. Tangannyamenghasilkan beberapa kerajinan. Dia mahir …

Baca lebih lanjut

Kalimat Tayibah

1. Basmalah, berbunyi: Bismillaaahirrahmaanirrahiim Mengucapkan basmalah dianjurkan pada awal setiap pekerjaan dan perkataan. Rasulullah saw.bersabda, “Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan ‘Bismillaaahirrahmaanirrahiim’, maka dia tidak sempurna. “ Dengan mengucapkan basmalah, kita akan terlindung dari segala keburukan, seperti tersedak ketika minum. Basmalah yang kita ucapkan juga dapat melemahkan kekuatan setan. (HR Ahmad & An-Nasa’i 2. Tasbih, …

Baca lebih lanjut